Copyright CENTRUM CUKROWNIA 2024
Projekt i realizacja RSO.PL

PLAN OBIEKTU

Projekt obejmuje rewitalizację budynków byłej cukrowni.

W ramach pierwszego etapu prac, który ma być zakończony w 2016 r. wykonany zostanie remont dwóch budynków od strony południowej.

Kolejny etap inwestycji zakłada adaptację głównego budynku przeznaczonego na usługi hotelarsko-gastronomiczne.

W ostatnim etapie budowy Centrum zostanie uzupełnione obiektem o funkcji sportowo-rekreacyjnej.

 

Copyright CENTRUM CUKROWNIA 2024
Projekt i realizacja RSO.PL